Logo wereldregio.nl

Samenwerking Zeeuwland en De Wieken

Vereniging Zeeuwland en stichting Zorgcentrum De Wieken gaan de handen ineenslaan. Ze doen dat op vele vlakken en in vele gebouwen.

Het samenwerkingsverband, donderdag getekend door A. de Ceuster (Zeeuwland) en A. van Pinxteren (De Wieken), richt zich op de ontwikkeling en totstandkoming van woonzorgcombinaties in bestaande en te ontwikkelen gebouwen van Zeeuwland en de herontwikkeling van de bestaande huisvesting van De Wieken. De Ceuster: ,,Wij hebben de huisvesting en De Wieken heeft de zorg. Er komt steeds meer vergrijzing en dus is meer zorg nodig”. In de praktijk komt het er op neer dat Zeeuwland en De Wieken gezamenlijk activiteiten gaan ondernemen in De Veste, De Vrijburg en Valetta met als streven bewoners het zo lang en goed mogelijk naar de zin te maken. De bewoners van De Wieken met zogenaamde ‘zware zorg’, zo’n dertig in getal, verhuizen naar een nieuwe locatie in de Noorderpolder bij de te realiseren Brede School. De overige bewoners van De Wieken blijven nog wel een aantal jaren aan de Hoge Molenstraat wonen. Overigens probeert Zeeuwland via Woonzorg Nederland, de eigenaar van De Wieken, die locatie in handen te krijgen.