Logo wereldregio.nl

Kerkgebouw krijgt nieuwe naam

Het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk Zierikzee aan de St. Domusstraat 35 heet voortaan Thomaskerk. Het nieuwe naambord wordt zondag 14 september onthuld. De kerkenraad besloot, in overleg met de gemeenteleden, tot die naamsverandering om ook in de toekomst goed herkenbaar te zijn. De term ‘gereformeerd’ wordt namelijk, sinds de komst van de Protestantse Kerk in Nederland, steeds vaker misverstaan. Bovendien wil de kerkgemeenschap in deze naam verwijzen naar de geschiedenis van Zierikzee: achter St. Domus gaat namelijk de bijbelse figuur Thomas schuil. Deze leerling van Jezus durfde op een persoonlijke manier te geloven, met ruimte voor twijfel, vertrouwen en ontmoeting. Daarin herkent de kerkgemeenschap zichzelf. Het nieuwe naambord van de Thomaskerk wordt feestelijk onthuld na afloop van de kerkdienst, waarmee het seizoen van start gaat. Op de website van de kerk (www.gereformeerdzierikzee.nl) zijn de activiteiten voor deze startzondag en het aanbod voor het nieuwe seizoen te vinden.

banner