Logo wereldregio.nl

Angst blijft een slechte raadgever voor mensen

Psychosociaal therapeut Jan Reindersma helpt mensen van angst en fobie af Zonder angstgevoelens is het leven gevaarlijk. Angst waarschuwt de mens nu éénmaal voor gevaar. Maar als die angst het dagelijkse leven in negatieve zin gaat beheersen, is er iets aan de hand. Jan Reindersma in Zierikzee is als psycho-sociaal therapeut in angst, paniek en fobieën gespecialiseerd. Aan de hand van hun levensverhaal speurt hij naar de oorzaak en biedt de cliënt de helpende hand. Helpend, want mensen moeten uiteindelijk zelf de klus klaren.

Angst doet zich in ontelbaar veel gedaanten voor. Vliegangst is een bekende, maar er zijn er heel wat meer. Angst voor tunnels en bruggen, angst voor een supermarkt, smetvrees, verlegenheid, schaamte, de angst om verlaten te worden, faalangst......Volgens Reindersma is niemand angstvrij, maar de mate waarin mensen er last van hebben is natuurlijk bepalend voor de plaats die angst in het dagelijks leven inneemt.

Wie incidenteel een keer een groep mensen moet toespreken, kent het gevoel. ,,Angst uit zich vaak in lichamelijke verschijnselen, zoals de adrealine die gaat stromen, de ademhaling verandert en ook de spierspanning wordt beïnvloed,” legt Reindersma uit. Anders wordt het als die angst zich dagelijks aandient.

Angstgevoelens worden ingegeven door het onderbewustzijn. Iemand neemt iets waar en de mate van ervaren wordt bepaald door het onderbewustzijn. Daar wordt de gedachte bepaald. ,,Zo kan iemand er realistisch mee omgaan. De angst houdt scherp.” Maar door ervaringen uit het verleden kan de waarneming via het onderbewustzijn ook tot een gedachte leiden die angsten veroorzaakt.

Het klinkt wat ingewikkeld, maar het komt erop neer, dat ervaringen uit het verleden een angst ontwikkelen. ,,Wie zich bij me meldt vraag ik al snel het levensverhaal op te schrijven. In drie gedeelten: tot 12 jaar, van 12 tot 18 en de periode daarna. Soms beginnen mensen daar wat schuchter mee, maar daarna schrijven ze erop los.” Reindersma heeft die verhalen nodig om de ,,breekpunten” in iemands leven te ontrafelen, wat hem gaat helpen bij de behandeling.

Vaak komen mensen pas bij de therapeut als de angst of fobie dusdanige vormen heeft aangenomen, dat het in het dagelijks leven tot problemen leidt. ,,Met zo’n angst ben je niet in balans. Dat leidt vroeg of laat toch tot problemen,” legt Reindersma uit. Sommige mensen komen met lichamelijke klachten bij de huisarts , die nogal eens doorverwijst. Soms zit het dieper en moet de psychiater er aan te pas komen. ,,Het is voor mensen ook niet gemakkelijk om aan zichzelf toe te geven, dat ze angsten hebben.”

Angsten kosten enorm veel energie. ,,De mensen hebben altijd de neiging om die angst te compenseren. Iemand met faalangst werkt zichzelf over de kop bijvoorbeeld. Wie niet graag de supermarkt binnen stapt, zoekt weer een andere compensatie.” Compensatie in af- of ontwijkend gedrag, maar ook in andere vormen zoals overmatig alcoholgebruik.

Mensen blijven vaak lang doorlopen met hun angst of fobie en dat betreurt Reindersma. Hoe langer iemand dat doet, hoe lastiger het is om mensen te helpen. Alhoewel hij er wel van overtuigd is, dat iedereen er uiteindelijk mee kan leven. ,,Angst helemaal wegnemen kan niet, maar je kunt mensen er wel mee leren omgaan.”