Logo wereldregio.nl

Rijbewijskeuring MFC

Met ingang van 25 maart worden er in het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Zierikzee maandelijks rijbewijskeuringen aangeboden tegen een tarief van € 30,00 (incl. BTW) per keuring. De keuring wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerde keuringsarts en is ten eerste bedoeld voor rijbewijshouders ouder dan 70 jaar. Voor deze groep geldt dat bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring moet plaatsvinden. Ook diegenen die in het bezit zijn van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verloopt óp of na de dag dat de leeftijd van 70 jaar wordt bereikt en personen die jonger zijn dan 70 jaar en om medische redenen gekeurd moeten worden voor verlenging van hun rijbewijs komen in aanmerking. In alle gevallen verdient het aanbeveling om tenminste drie à vier maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs voor de keuring op te gaan. Deze keuringen zijn in principe niet bedoeld voor keuringen van actieve beroepschauffeurs met groot rijbewijs. Voor de eerste zes maanden van 2008 zijn de keuringsdata: 25 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni. Aanmelden kan telefonisch bij het afsprakenbureau Regelzorg 0251-208652 tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor meer informatie zie: www.regelzorg.nl en www.medkeur.nl.