Logo wereldregio.nl

Ellengard Jense stopt na 35 jaar muziekschool

Ellengard Jense heeft een punt gezet achter haar loopbaan bij de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee. De 61-jarige neemt afscheid als regiodirecteur. Mevrouw Jense was tussen 1973 en 2008 directeur van de regionale muziekschool in Zierikzee. Al die jaren was zij buitengewoon betrokken bij “haar” school en “haar” leerlingen. Mevrouw Jense begeleidde tijdens examens van blaas- en strijkinstrumenten de leerlingen op de piano en was aanwezig bij alle voorspeelavonden.

Bovendien beschikt Schouwen-Duiveland als enige muziekschoolregio over een activiteitencommissie, waarin mevrouw Jense sinds 1987 een spilfunctie vervult. Enkele malen heeft zij gefunctioneerd als voorzitter van deze commissie. Vanaf begin jaren tachtig zet mevrouw Jense zich als jurylid en begeleider ook in voor andere muziekverenigingen.

Muziek laagdrempelig maken en bij de mensen brengen, dat is waarvoor mevrouw Jense zich inzet. Sinds 2004 is zij als secretaris betrokken bij Keet in de Kerk, met als doel basisschoolleerlingen kennis te laten maken met klassieke muziek. In 1981 was zij een van de initiators van Ars Musica. Ars Musica was een concertserie door professionele musici in samenwerking met amateurs, die klassieke kamermuziek ten gehore brachten. Mevrouw Jense heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bieden van een podium aan regionale musici.