Logo wereldregio.nl

WereldRegio erkend door vakbroeders

De toelatingscommissie van de Nederlandse Nieuwsblad Pers, de NNP, heeft WereldRegio officieel toegelaten als lid van deze landelijke brancheorganisatie.

De NNP is een gezaghebbende organisatie in Nederland, die de nieuwsbladen in het land vertegenwoordigt. Nieuwe bladen doen altijd hun uiterste best om toegelaten te worden tot deze organisatie. WereldRegio heeft het lidmaatschappelijk opmerkelijk snel verworven. Vaak duurde het heel wat langer alvorens de NNP tot toelating overgaat. Bij het lidmaatschap hoort een gevelschildje, dat binnenkort officieel wordt overhandigd in Zierikzee.