Logo wereldregio.nl

Actie Stapvoets in Nieuwe Bogerdstraat

De bewoners van de Nieuwe Bogerdstraat in Zierikzee gaan actie voeren voor een rustiger rijgedrag van vrachtwagenchauffeurs die al vroeg in de ochtend met hun wagens de binnenstad hebben bevoorraad en via de Nieuwe Bogerdstraat de stad weer uitrijden. Ook al is de toegestane snelheid 'maar' 30 km/uur, de combinatie van die snelheid en de zware lading is rampzalig voor de huizen die bijna allemaal monumenten zijn en deel uitmaken van het beschermde stadsgezicht. Gevolg: kapotte stoepen, scheurende gevels en binnenmuren, en huizen die staan te schudden op hun grondvesten bij passage van dit voor onze binnenstad veel te zware vrachtverkeer. Daar komt bij dat vracht- en autoverkeer in toenemende mate het inrijverbod halverwege de straat aan zijn laars lapt. De bewoners van de Nieuwe Bogerdstraat zijn niet tegen het vrachtverkeer, want ook zij zijn blij om de dagelijkse inkopen op korte afstand van hun woningen te kunnen doen. Al een aantal jaren is er regelmatig overleg tussen de bewonerscommissie en wethouder Renden. Waar mogelijk hebben zij van hem steun ondervonden o.a. door de plaatsing van snelheidremmende paaltjes. De straat neemt ook deel aan het overleg in het Masterplan Binnenstad waar gedacht wordt over de toekomst van het verkeer in de binnenstad. Hoe op termijn de uitkomst daarvan ook zal zijn, het staat voor de bewoners vast dat ook in de toekomst vrachtverkeer alleen geduld zal worden als het bereid is om stapvoets door de straat te rijden. Als aanzet daartoe, wordt op maandag 24, donderdag 27 en vrijdag 28 december, 's morgens van 05.00 tot 10.00 uur op een publieksvriendelijke wijze in de Nieuwe Bogerdstraat de actie “Stapvoets” gevoerd. Speciaal hiervoor ontworpen en opgehangen verkeersborden wijzen op het verzoek stapvoets door de straat te rijden. De chauffeurs zal een kopje koffie, broodje en een gekookt eitje worden aangeboden, waarbij hun aandacht gevraagd wordt voor een rustiger rijstijl in de straat. Daar zijn niet alleen de huizen, maar is ook de verkeersveiligheid van bewoners en passanten mee gediend.