Logo wereldregio.nl

Serviceclub Rotary keert geldbedragen uit

Meevaller voor drie eilandelijke musea De rotaryclub Schouwen-Duiveland heeft deze week drie cheques van 3000 euro elk overhandigd aan de musea Goemanszorg in Dreischor, de museumhaven in Zierikzee en het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het geld is ingezameld met het menevenement, dat de rotarians in Zierikzee en Schouwen-Duiveland (twee clubs) hebben georganiseerd. De serviceclubs stellen zich onder meer tot doel geld in te zamelen ten behoeve van maatschappelijke doelen. Namens Goemanszorg was L. Zijlstra aanwezig, namens het watersnoodmuseum J. Schoof, voorzitter van de museumgroep en namens de museumhaven J. Huibrecht. De cheques zijn overhandigd door Rotary-lid. P. Van Doorne. Speciaal ter gelegenheid hiervan stond de bijeenkomst in restaurant de Zeelandbrug in het teken van de museum in Zeeland. Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat 37 procent van de Zeeuwen jaarlijks een museum bezoekt, waarvan 22 procent in Zeeland. Met name in de leeftijdscategorie 16-19 jaar scoren de musea goed. Vaak bezoeken deze jongeren de musea in schoolverband.

In absolute aantallen krijgen de Zeeuwse musea jaarlijks 320.000 mensen op bezoek. Een vertegenwoordiger van het Zeeuws Erfgoed sprak de verwachting uit, dat het aantal bezoekers dit jaar wellicht op de 350.000 tot 400.000 bezoekers. Op Schouwen-Duiveland werken de musea op dit moment nauw samen. Ze zoeken afstemming met elkaar. Ze hebben allemaal een eigen structuur en een eigen subsidierelatie met bijvoorbeeld de gemeente. Zo is het stadhuismuseum volledig in eigendom en beheer bij de gemeente en krijgt het Brouws museum geen cent. In de cultuurnota van de gemeente wordt samenwerking bepleit.