Logo wereldregio.nl

Schoolkrijtje maakt plaats voor digitaal schoolbord

Onderwijs op het eiland stapt nieuw tijdperk in met active board Slechte tijden voor leraren, die het schoolbordkrijtje gebruiken om met een strakke worp een vervelende leerling de les te lezen. Het klassieke zwarte schoolbord verdwijnt. Zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs hebben het digitale schoolbord omarmt. Wat wel blijft is de mogelijkheid om het bord uit te vegen; voor kinderen vaak nog een eervolle bezigheid.

Esther Glerum van de Jan Wouter van den Doelschool in Zierikzee heeft zo’n active board in de klas hangen. Ze is er laaiend enthousiast over. Het gaat om een wit bord, waarop met een beamer lesstof geprojecteerd wordt. Ook kan met een speciale pen op het bord geschreven worden.

,,Het is net een kleine bioscoop”, vertelt één van de kinderen in groep zeven van juf Glerum. Als de klas gevraagd wordt wat ze van het nieuwe bord vinden, roept iedereen enthousiast in koord het fantastisch te vinden. Wat er kunnen film op afgedraaid worden en de speakers naar het bord zorgen voor geluid. Ook kunnen internetsites getoond worden.

Esther Glerum heeft iets met computers en is blij, dat zij het eerste bord van de school heeft. Het bijzonder onderwijs is het openbaar onderwijs net voor met de keuze van een bord. ,,Ja er is hier van hogerhand een keuze gemaakt voor een bord en daardoor ging het snel,” legt Esther Glerum uit. Bij Obase – het openbaar onderwijs – wordt er wat meer tijd uitgetrokken.

Het active board vervangt het klassieke zwarte bord met het krijtje. Het is aangesloten op een computer. Leerkrachten kunnen thuis hun lesstof op de computer voorbereiden en het in de klas via het nieuwe bord laten zien. De mogelijkheden zijn ongekend. Zo legt Esther Glerum uit, dat er op termijn ook proefwerken gegeven kunnen worden door de kinderen een stemkastje te geven.

Het active board is geen goedkope aangelegenheid. Op de protestant christelijke scholen (zeven op het eiland) is nu overal één bord opgehangen. De bedoeling is, dat het aantal snel wordt uitgebreid. Volgens Glerum is dat van belang omdat de kinderen van groep zeven anders volgend jaar weer het oude bord hebben. Maar om dat te ondervangen bezoeken de groepen elkaar, zodat iedereen kennis kan nemen van de borden.

En het uitvegen van de borden dan? Altijd een eervolle bezigheid. Ook dat gaat gewoon door, legt Esther uit. Een leerling komt naar voren en kan met de speciale pen een digitaal gummetje aantikken en het bord leegmaken. Het kan nog sneller, één speciale toets en het bord is leeg.