Logo wereldregio.nl

Cijfers Zeeuws bedrijfsleven

Een strakblauwe lucht met enkele wolken aan de horizon luidt het ‘weerbericht’ dat de huidige economische situatie in Zeeland beschrijft. De Zeeuwse economie groeit nog altijd. Zo maken meer Zeeuwse ondernemers winst dan collega’s elders in het land. Omzet en export groeien flink en steeds meer ondernemingen gaan investeren, maar het ondernemersvertrouwen in de toekomst daalt voor het eerst sinds jaren. De positieve ontwikkeling in 2007 komt vooral voor rekening van de bedrijven die exporteren. Ondernemers die hun producten afzetten op de binnenlandse markten scoren minder. Sectoren die het moeten hebben van de Zeeuwse consument, zoals de detailhandel en de bouw, ondervinden de gevolgen van de geringe bevolkingsaanwas in Zeeland. Dit beeld laat het ERBO-onderzoek zien, de jaarlijkse conjunctuurpeiling van de Kamer van Koophandel, waaraan ruim 2.300 Zeeuwse bedrijven hebben deelgenomen. De totale omzet van het Zeeuwse bedrijfsleven stijgt dit jaar met 3,9%. Daarmee blijft de regio wel achter bij het landelijk gemiddelde (+ 5,1%). Ook groeit de Zeeuwse export opnieuw fors met ruim 5 procent. Maar liefst 92% van het Zeeuwse bedrijfsleven maakt winst. Elders in het land ligt dit percentage op 89%. Daarnaast is er weer een flinke groei te zien in het aantal banen in Zeeland (+2,2%). De verwachtingen van ondernemers braken vorig jaar alle records.Voor 2008 valt het vertrouwen van Zeeuwse ondernemers wat lager uit. De woningbouw in Zeeland blijft op een gelijk peil. De omzetgroei is wel gestegen met 2,7% maar dit verbleekt als men kijkt naar de sterk gestegen kosten van bouwmaterialen. Verschillende bouwprojecten hebben vertraging opgelopen zoals in Vlissingen, Goes en Zierikzee. Het aantal jobs in de bouw is gestegen met 2,3% en de bouwbedrijven halen de meeste winst van alle sectoren. De detailhandel in Zeeland ziet haar omzet in 2006 met 2,8% stijgen. In de foodsector is nog een kleine stijging te zien (+1,0%), maar in de non-food krimpt het aantal banen met 0,2%. Voor de toeristische sector is 2007 een goed jaar. Net als vorig jaar zet de sector goede omzetcijfers in de boeken (+3,7%). Ook de rendementscijfers van de toeristische ondernemers zijn goed te noemen.