Logo wereldregio.nl

9 miljoen voor zorg en welzijn

Hij geeft jaarlijks meer dan negen miljoen euro uit aan welzijn en zorg op het eiland. Wethouder G. Houtekamer (SGP). Nu het rijk de zorg voor mensen bij de gemeente heeft neergelegd, is Houtekamer in één klap een zware verantwoordelijkheid rijker. Terwijl het eiland in een rap tempo vergrijst en de zorgvraag alleen maar zal toenemen, is het aan hem om de zorg ook beschikbaar én betaalbaar te houden. ,,Het is voor mij ondenkbaar dat er iemand op de stoep staat en hulp nodig heeft en wij die niet geven. Ondenkbaar”, reageert Houtekamer. En hij weet dat het aantal 75-plussers sterk toeneemt en over nog geen zeven jaar de tien procent bereikt.In 2006 is het rijk er al mee begonnen. De zorg, die voorheen door de staat werd bekostigd, is bij de lokale overheid neergelegd. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO in het kort.

banner