Logo wereldregio.nl

Scharendijke als centrum voor professionele duikers

Futuristische toren als ankerpunt voor ontwikkelingen

Er bestaan vergevorderde plannen om bij Scharendijke een centrum voor de professionele duikers te ontwikkelen. Onderdeel daarvan is een futuristische toren als ijkpunt. Initiatiefnemer Prowonec probeert op dit moment draagvlak te creëren in de omgeving en is voornemens haar plannen half december bij de gemeente neer te leggen.

Prowonec komt voort uit een groep van zesentwintig aannemers, die onder de vlag van Innovation Island meer dan zeshonderd woningen op het eiland willen neerzetten. Op dit moment zijn er twee projecten, die op de kaart staan. De omgeving Schuddebeurs, waar welness en gezondheid de speerpunten zijn én Scharendijke-Brouwershaven, waar het duiken dus accenten moet krijgen.

Projectleider N. Houtekamer is erg enthousiast over de plannen. Volgens haar is er in Scharendijke behoorlijk wat werkgelegenheid gemoeid met het concentreren van duikactiviteiten. Volgens haar is het nog duidelijk hoeveel banen het project gaat opleveren. ,,Daar zijn we momenteel nog mee bezig.’’ Datzelfde betreft het aantal woningen, dat er bij moet, waar daar is het Prowonec allemaal om begonnen.

Houtekamer heeft al wel contacten gelegd met het Nationaal duik Centrum in Delft. ,,Het is de bedoeling, dat men zich gaat richten op de professionele duikers, zoals brandweerteams in het land.’’ De Grevelingen en ook de Oosterschelde zijn momenteel razend populair bij de sportduikers. Volgens Houtekamer hebben de omliggende duikbedrijven van Scharendijke ook enthousiast gereageerd.

Om een beeld te schetsen van wat de toren bij Scharendijke inhoudt, heeft de ontwikkelaar een zogenaamde artist impression gemaakt. Het werkelijke beeld kan daar dus vanaf afwijken. Ook is nog onduidelijk of het plan echt kans van slagen heeft. Binnen de gemeenteraad zijn de meningen verdeeld over Innovation Island. Naast voorstanders zijn er raadsleden, die zich zorgen maken over het grote aantal woningen dat wordt gebouwd op het eiland.

Projectleider Houtekamer weet dat de meningen verdeeld zijn. ,,Wat je meestal ziet is dat er plannen gemaakt worden en dat het dan de inspraak ingaat. Wij hebben het omgedraaid. Natuurlijk hebben we wel globale ideeën, maar voordat we ze verder uitwerken praten we er met de mensen over.” Onlangs heeft Prowonec nog met de ondernemersvereniging in Brouwershaven gesproken, waar ook woningbouwplannen zijn. Ook de dorpsraden worden erbij betrokken.