Logo wereldregio.nl

Leger des Heils krijgt kwaliteitskeurmerk

De Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Zuid-West Nederland (CWZW ZWN) van het Leger des Heils heeft te horen gekregen dat voldaan wordt aan alle kwaliteitsnormen die nodig zijn om het HKZ Keurmerk te ontvangen. Het betreft de hulp en zorg die wordt geboden binnen de sectoren Verzorging en Verpleging en Maatschappelijke Opvang. Het Leger des Heils in Zierikzee valt hier ook onder.

Directeur H.A. de Heer van de CWZW ZWN: ,,Onze medewerkers hebben er keihard voor gewerkt; het is fantastisch dat deze mijlpaal is bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat hiermee ook de zorg aan cliënten op een nog hoger niveau is gebracht.” De CWZW ZWN is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Voor alle sectoren waarin de stichting actief is - maatschappelijke opvang, preventie en maatschappelijk herstel, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, reclassering, jeugdzorg, ouderenzorg en gezondheidszorg - werden de kwaliteitsnormen behaald.

Lt.-kolonel mw. dr. C.A. Voorham, directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is trots: ,,Het is een bekroning op de inspanningen van de ruim 4000 medewerkers die zich elke dag inzetten om zo goed mogelijk hulp te bieden aan jaarlijks zo’n 35.000 mensen. Het Leger des Heils zet hiermee een belangrijke stap naar verdere professionalisering en wil door goed kwaliteitsmanagement de zorg inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken voor cliënten, subsidiegevers en overheden.” -