Logo wereldregio.nl

Sportworxs en Wereldregio gaan in het nieuwe jaar op zoek naar het meest fitte bedrijf van Schouwen-Duiveland.

Welk bedrijf als beste uit de bus komt, wordt bepaald aan de hand van een fitheidstest. De fitheidscompetitie is in het leven geroepen om na te gaan hoe fit en gezond werknemers van eilandelijke bedrijven zijn. Elk bedrijf of organisatie levert vijf werknemers die bij Sportworxs, de Zierikzeese sportschool van Peter van de Zande, een fitheidstest ondergaan.Het vijftal mensen wordt getest op de volgende onderdelen: algemene conditie, algemene spierkracht en specifiek rompspieren (buik- en rugspieren), balans, spierlengte en flexibiliteit van de rug, meting van lichaamsamenstelling, longinhoud en het invullen van een leefstijl vragenlijst met o.a rookgewoonte. Voor het laatste onderdeel geldt dat bedrijven met weinig rokende mensen per definitie gezonder zijn.

Alle testresultaten worden bij elkaar opgeteld en eventueel gesplitst. Zo kan het voorkomen dat het ene bedrijf op conditioneel gebied goed scoort en een ander bedrijf juist op het vlak van de buikspieren eruit springt, maar dat de totaalscore in het voordeel van dat ene bedrijf kan zijn. De scores worden per bedrijf genoteerd. Sportworxs noemt geen namen van individuele deelnemers, al houdt ze wel bij welke werknemer de beste score heeft.

De fitheidstest voor Schouwse bedrijven heeft plaats tussen 1 januari en 1 mei 2008. Bedrijven die goed scoren, worden opgenomen in een toptien die wekelijks met een klein verslagje is terug te vinden op de sportpagina’s van WereldRegio.

Organisaties die uit de toptien zijn gevallen of hun score willen verbeteren, krijgen na hun eerste test nog twee keer de mogelijkheid om het beter te doen. In totaal kan een bedrijf zich dus driemaal laten testen. Sportworxs geeft wel tips en adviezen om de onderdelen te verbeteren. Er is dus vier maanden lang een competitie met tussenstanden en verschuivingen in de rangschikking. Dit leidt tot de uiteindelijke winnaar die zich ‘Het meest fitte bedrijf van Schouwen-Duiveland 2008’ mag noemen.

De fitheidstesten worden op woensdag tussen 16.30 en 17.30 uur en zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur gehouden bij Sportworxs aan de Banninklaan in Zierikzee. Echter, in overleg kan ook op andere tijden worden getest. WereldRegio benadert de bedrijven voor de fitheidscompetitie.