Logo wereldregio.nl

De Grevelingen koopt Chinees restaurant

Het bestuur van Natuur- en recreatieschap de Grevelingen heeft ingestemd met de aankoop van het Chinees restaurant naast Bezoekerscentrum de Grevelingen op De Punt van Goeree. Het restaurant wordt aangekocht vanwege het strategisch belang, gelet op de gebiedsontwikkeling welke in gang wordt gezet voor het gebied De Punt, en met het oog op de ontwikkeling van een Ecohotel op deze locatie. Daartoe is het noodzakelijk dat de ruimtelijke en inrichtingskwaliteiten van het gebied verder worden verbeterd. Een en ander hangt nauw samen met de visie Zicht op de Grevelingen. Realisatie van een dergelijke voorziening zal te zijner tijd in samenwerking met andere partijen worden vormgegeven.