Logo wereldregio.nl

Speciale bus bezoekt Zierikzee

Op 6 december staat de bus 1202 ‘s middags voor het gemeentehuis in Zierikzee. Deze bus is tot stand gekomen door contacten tussen Taskforce Handicap en Samenleving en Connexxion. De bus zal 2 jaar ter beschikking staan voor het promoten van een inclusieve samenleving.

De bedoeling van Bus 1202 is een bijdrage leveren aan een samenleving waar iedereen mee kan doen, dus ook mensen met een beperking. De Bus 1202 rijdt door Nederland om concrete, inspirerende ideeën en oplossingen voor inclusie te verzamelen en te verspreiden en Bus 1202 kan worden ingezet door lokale belangenbehartigers, scholen, ondernemers, gemeenten, en anderen die hierin het goede voorbeeld kunnen geven.

Voorafgaand aan de viering van het 5-jarig jubileum van het Platform voor mensen met en beperking kunnen belangstellenden in de bus terecht. In de bus kunnen l8 personen zittend en 3 personen in rolstoel tegelijkertijd aanwezig zijn.De bus is volledig rolstoeltoegankelijk.