Logo wereldregio.nl

Neptunus moet vertrouwen winnen met evenementen

Organisator Guusje Poot:,,Het heeft best lang gerommeld in de vereniging. Ik snap de ondernemers wel”De ondernemersvereniging Neptunus in Zierikzee gaat ook volgend jaar weer in zee met organisatiebureau Schaapslab in Zierikzee. Achter deze tot de verbeelding sprekende naam gaat Guusje Poot uit Zierikzee schuil. Met grote evenementen probeert ze leven in de brouwerij te krijgen. Niet altijd even gemakkelijk in Zierikzee, want anders dan in de dorpen en sommige andere steden, zitten de ondernemers in de monumentenstad vaak niet op één lijn. Als Zierikzee al tradities heeft, is dat er één van.

Guusje Poot herkent dat wel in haar werk. Vorig jaar organiseerde ze ook de kerstmarkt in Zierikzee. Een grote tent op het Havenplein en een oproep aan de plaatselijke ondernemers om mee te doen. Er had zich zegge en schrijve één ondernemer aangemeld. En met de gemeente was het al niet veel meer. De in juni aangevraagde vergunning voor de kerstmarkt, lag pas twee dagen voor de start in de bus. Zierikzee is daar niet sterk in.

,,Maar ik zie dat wel veranderen hoor. Deze keer doen er al meer ondernemers mee en ik heb ook het gevoel, dat de gemeente de goede kant op beweegt. Het is wel iets van een lange adem. Ik denk dat er nog teveel ondernemers zijn, die bang zijn dat een tent parkeerplaatsen wegneemt en dat het publiek dan naar andere steden gaan.” Maar Poot zit daar anders in. Wat haar betreft moet de stad bruisen en kan er nog veel meer gebeuren. ,,Ik ben van mening, dat wanneer Zierikzee zich onderscheidt van andere steden er juist meer bezoekers worden getrokken.” Inmiddels praat ze ook met de ondernemers in Vlissingen om ook daar projecten op te zetten.

De opvolgster van Ria Geluk en Phons Gudde, die beiden in het verleden ook evenementen voor hun rekening namen, zoekt naar veranderingen. Zo veranderen de Maritieme Dagen in Zierikzeese dagen. ,,Dat geeft veel mogelijkheden om er thema’s aan te koppelen.” En de Paardenmarkt moet weer met meer paarden worden opgetuigd. De kerstmarkt, die dit jaar 21 en 22 december op het Havenplein zal plaats vinden, is omgetoverd in Winterstad Zierikzee. Met als thema de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Er komen twee vrachtwagens met rekwisieten om het in stijl te krijgen.

Guusje Poot: ,,Dat is ook zoiets. De enige plek waar je een grote tent kunt neerzetten is op het Havenplein. Toch zijn er wel ondernemers, die vinden dat ze er dan te weinig aan hebben. Ze betalen immers allemaal mee aan de evenementen. Maar voor de hele stad is het goed als deze dingen georganiseerd worden.” En als ze organiseert, is Guusje Poot in haar element.

Wel vindt ze dat er veel meer samengewerkt moet worden. Er gebeurt van alles, maar er is te weinig afstemming. ,,Ik was bijvoorbeeld uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst over Centree, het culturele plein bij de Nieuwe Kerk. Dan kom ik bij de presentatie en dan is er ineens een organisatiebureau van buiten het eiland aangetrokken. Daar heb ik natuurlijk wel even over gesproken en ik hoop dat ik er wel een rol krijg. We moeten elkaar om het eiland aanspreken en er samen voor gaan. Het is mijn vak.”

Neptunus, waarvan ze overigens zelf bestuurslid is geworden, is een aardige opdrachtgever voor Guusje Poot. Maar daarnaast heeft ze al meer op haar naam staan. Van Salsa-avonden in Brogum tot toneel voor verstandelijk gehandicapten en bedrijfspresentaties Ze vindt het allemaal prachtig om te doen. ,,Wat ik heel graag zou oppakken zijn projecten in de dorpen. Zeeuwland wil investeren in de leefbaarheid. Nou daar heb ik wel ideeën over.”

Guusje Poot is een doener, dan is ze in haar element. En in haar positie laat ze zich niet verleiden tot kritiek op de ondernemers in Zierikzee. ,,Vergeet niet dat het een aantal jaren onrustig geweest is binnen de vereniging. Nu zit er een prima bestuur dat de kar trekt. De ondernemers zullen de kat even uit de boom kijken. Ik heb daar alle begrip voor. We moeten het eerst waarmaken.” En wat haar betreft is Winterstad Zierikzee daar de eerstvolgende testcase voor.