Logo wereldregio.nl

Tegenstanders ontpoldering bereiden reis Den Haag voor

Zierikzeeënaar J. Geleijnse gelooft in kans van slagen De tegenstanders van de ontpolderingsplannen gaan maandag 3 december massaal naar Den Haag, waar de Tweede Kamer die dag het omstreden besluit moet nemen. J. Geleijnse uit Zierikzee, fervent tegenstander van de plannen, gelooft nog steeds in een goede afloop. Hij roept ook de inwoners van Schouwen-Duiveland mee te gaan naar Den Haag.

De discussie over de ontpoldering wordt al vele jaren gevoerd. De Westerschelde moet verder verdiept worden om grotere schepen naar de Antwerpse haven te laten varen. Nu is dat niet mogelijk. En bedacht is, dat het verlies aan natuur gecompenseerd moet worden met het ontpolderen van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen.

De Belgen hebben hun besluit natuurlijk al genomen en hebben vooral economische belangen. De Nederlanders moeten het nog doen. ,,Het moet op de 3de december zijn, maar het rare is dat de vergadering formeel nog niet aangekondigd is,” legt Geleijnse uit. Hij is vice-voorzitter van De Levende Delta, dé tegenstander van de ontpoldering.

Geleijnse heeft zich vastgebeten in de politieke strijd. Hij is heel zijn leven al met water bezig, als mens en als oud-werknemer van Rijkswaterstaat. ,,Volgens mij wordt het juist tijd voor inpolderen, land erbij.” Hij denkt aan de sterke toename van de wereldbevolking. In China neemt de voedselbehoefte sterk toe. Hij vindt hier in de persoon van Zeelandia-directeur Krist een medestander. Krist liet zich onlangs in WereldRegio ook bezorgd uit over de groeiende behoefte aan voedsel.

Geleijnse: ,,Ik probeer de discussie ook zonder emotie te voeren,” maar geeft toe dat dat voor een Zeeuw niet eenvoudig is. Geleijnse is als liberaal politiek ingevoerd. Hij zegt bewegingen te zien in de politiek, die een bedreiging voor de ontpoldering kunnen zijn. Volgens hem is het CDA straks in het debat de onzekere factor. Bij de PvdA heeft hij een beweging waargenomen die de ontpoldering wel eens kan tegengaan.

Via eendragt@ziezo.biz en mo-no@hetnet.nlper fax: 0113-350648 en per brief: Monsterweg 150 4454 pp Borssele kunnen belangstellenden zich tot 27 november aanmelden. Onder vermelding van naam en telefoonnummer krijgen de belangstellenden nadere informatie over tijd en plaats van de bussen.

Geleijnse weet dat de ontpoldering vooral in Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen speelt. Maar volgens hem houdt het de inwoners op Schouwen-Duiveland ook bezig. Onlangs is er nog een expositie over ontpolderen geopend bij galerie