Logo wereldregio.nl

WereldRegio en EilandSport samen verder

WereldRegio en EilandSport hebben de handen inéén geslagen en gaan vanaf 7 december samen verder. EilandSport houdt op als zelfstandige uitgave op Schouwen-Duiveland en gaat wekelijks twee pagina´s actuele sport brengen in WereldRegio. Daarnaast zal ook de website van WereldRegio de sport op het eiland actueel volgen.

WereldRegio en EilandSport zijn de twee enige kranten op het eiland, die alleen nieuws over de eigen regio brengen. Uitgever J. van ´t Leven van WereldRegio laat weten, dat een samenwerking tussen de twee uitgaven in zijn ogen dan ook ,,niet meer dan logisch is.´´ Van ´t Leven: ,,Met WereldRegio zijn we er in een razend tempo in geslaagd een plaats in de samenleving in te nemen. Onze wens om ook de sport een prominente plaats te geven, maken we nu waar. Sneller dan we hadden durven dromen.´´

P. Godrie van EilandSport is net zo enthousiast. EilandSport, dat nu nog eens in de twee weken verschijnt, kan vanaf december een stuk actueler worden door wekelijks in WereldRegio over de sport te berichten. ,,Als journalist is dat wat je nastreeft. Zo snel mogelijk berichten over wat er speelt.´´

Godrie is erin geslaagd om met EilandSport een prominente plaats in de sport in te nemen. ,,Wekelijks nieuws brengen is goed voor de lezer, maar ook voor de adverteerder. "Ik verwacht dan ook dat de ondernemers, die EilandSport altijd hebben ondersteund, ook in WereldRegio het podium zien om hun informatie onder de aandacht te brengen .´´

WereldRegio komt opmerkelijk snel met de uitbreiding. Hoofdredacteur A. van der Wouden zegt ervan overtuigd te zijn, dat de komst van de sport de krant compleet maakt. ,,We willen een afspiegeling van de samenleving zijn en sport hoort daarbij. Maar dan wel kwalitatief goede sportverslaggeving en dat is aan Peter Godrie toevertrouwd.´´ EilandSport verschijnt over veertien dagen voor de laatste keer als zelfstandige uitgave. Wel krijgen de sportpagina´s in WereldRegio de toevoeging EilandSport.

banner