Logo wereldregio.nl

Vrijmetselarij in Zierikzee opent deuren van haar loge

Jacques Geschiere over rituelen, haantjesgedrag en dictatoriale regiemesDe vrijmetselaars in Zierikzee houden op 12 november open huis. Een niet alledaagse bezigheid voor een gezelschap dat in de regel in beslotenheid bijeen komt. In het pand aan de Sint Domusstraat 66 in Zierikzee komen de vrijmetselaars regelmatig bij elkaar. Om te praten, na te denken en vooral als afzonderlijke broeders te werken aan hun eigen vervolmaking. Eén van die leden is Jacques Geschiere uit Zierikzee. In 2000 is hij toegetreden tot de broederschap. ,,Het is geen geheim genootschap, maar wel een genootschap met geheimen,” legt hij uit.

De vrijmetselarij komt voort uit de periode dat er nog grote kathedralen werden gebouwd: een gilde van bouwers en architecten die samen woonden in een loge. De mannen schoolden elkaar in het vak, maar hielden zich ook bezig met meer levensbeschouwelijke zaken. Maar toen aan het einde van de Middeleeuwen door de godsdiensttwisten de bouw van grote Godshuizen abrupt stopte, vormden de loges zich om tot meer algemene gezelschappen. ,,Het is geen sekte, geen godsdienst, maar wel enigszins religieus. Vrijmetselaars geloven allemaal wel in een zekere drijvende kracht,” legt Geschiere uit.

banner