Logo wereldregio.nl

Waterschap plaatst tien stuwen

Waterschap Zeeuwse Eilanden is deze week begonnen met het plaatsen en vervangen van tien stuwen op diverse locaties op Schouwen-Duiveland. Door deze stuwen wordt het mogelijk om bij extreme regenval water gericht vast te houden en zo problemen in lager gelegen gebieden te voorkomen.

De stuwen komen in de buurt van de Oudeweg (Zierikzee), Heuvelsweg (Kerkwerve), Verseputseweg (Kerkwerve), Lokkershofweg (Noordwelle), Weelweg (Ellemeet, 2x), Merriewekken (Ellemeet), Kuijerdamseweg (Ellemeet), Meeldijk (Burghsluis) en Steursweg (Burghsluis). In principe worden ze ook in deze volgorde geplaatst. Dit duurt, afhankelijk van de soort en grootte van de stuw, gemiddeld een halve dag. De helft van de stuwen wordt geautomatiseerd wat inhoudt dat ze op afstand (bijv. vanuit het hoofdkantoor) te bedienen zijn. Hierdoor kan er snel geanticipeerd worden op neerslag en eventuele wateroverlast.

In 2002 is op basis van de Systeem Analyse Schouwen (SAS) een maatregelenpakket vastgesteld om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren. Het plaatsen van de stuwen is het sluitstuk van deze maatregelen. De totale projectkosten zijn € 580.000,-. Het werk duurt nog tot half november.

Het waterschap probeert overlast zoveel mogelijk te beperken. Beperkte verkeershinder is mogelijk.