Logo wereldregio.nl

Zwembad Dol-fijn Nieuwerkerk functioneert als nooit tevoren

Voorzitter Kees Bax: ,,Wij zijn geen concurrentie voor Onderdak in Zierikzee” Alsof het nooit anders is geweest, is in zwembad Dol-fijn in Nieuwerkerk deze week een zwemvierdaagse gehouden. Toch is het nog maar twee jaar geleden dat het zwembad bedreigd werd met een definitieve sluiting. De gemeente wilde de subsidie stopzetten, maar daar heeft Dol-Fijn een stokje voor weten te steken. Het zwembad is verzekerd van een jaarlijkse subsidie van 45.000 euro en dat tot eind 2015. Tenzij.....de gemeente voor die tijd een nieuw complex in Zierikzee neerzet. Want dan gaat de geldkraan naar Nieuwerkerk alsnog dicht. Dol-fijn-voorzitter Kees Bax maakt zich er nog niet al te veel zorgen over. Hij ziet het niet eerder dan in 2012 gebeuren. ,,En misschien dient zich dan wel een rijke boer uit de omgeving aan, wiens kleinkinderen in Nieuwerkerk zwemmen,’’ grapt Bax.

Hij herinnert zich de strijd om de centen nog als de dag van gisteren. De gemeente had een contract met Nieuwerkerk dat erin voorzag dat het zwembad tot 2005 subsidie zou krijgen. ,,In 2003 zijn we gaan onderhandelen met de gemeente,’’ vertelt Bax. De besprekingen met oud-wethouder Van der Salm bevielen Bax niet. ,,Hij hield vast aan oude afspraken en daar kwamen we niet verder.” Pas toen de nieuwe wethouder zich in de persoon van T. Croné aandiende, kwam er beweging. Croné droeg de club een warm hart toe en slaagde erin met een voorstel voor 40.000 euro per jaar naar de gemeenteraad te komen. En dat voor een termijn van tien jaar.

Bax geeft achteraf toe dat de door hem gevraagde 65.000 wel wat aan de hoge kant was. Als oud financieel man weet hij hoe het spel gespeeld wordt. Maar de 40.000 euro viel hem wat tegen ,,Croné beloofde zich sterk te maken voor nog eens vijfduizend euro extra. Niet verrassend dus, dat het een partijgenoot van Croné was, die tijdens de raadsvergadering extra geld vroeg en steun van de meerderheid van de raad kreeg. Bax erkent dat het bijzonder was in een tijd dat de gemeente rigoureuze bezuinigingen aangekondigd had op alle accommodaties. Dorpshuizen stonden onder druk en subsidies werden teruggeschroefd.

Het probleem van Dol-fijn is dat de stichting zelf moet opdraaien voor het onderhoud van het gebouw dat formeel eigendom van de gemeente is. Ook de installaties en het bad zelf zijn verouderd en het laat zich raden, dat het onderhoud zich binnen afzienbare tijd aandient. Bax zegt dolgelukkig te zijn met zijn vrijwilligers, waarvan één de techniek beheerst en veel zelf doet. ,,Als je elke keer een bedrijf moet inschakelen wordt het snel te kostbaar.” Maar veel geld om opzij te zetten voor mindere tijden is er niet, ondanks het feit dat de lokale ondernemers ook jaarlijks zo’n achtduizend euro bijdragen. De rest van de inkomsten komt van de bezoekers van het bad.

,,Toen we het contract aangeboden kregen voor tien jaar, waren we erg blij. Er stond wel een onbindende voorwaarde in. Als er een nieuw complex in Zierikzee wordt geopend stopt onze subsidie. Als we nee hadden gezegd, had het zwembad direct dicht gegaan,” aldus Bax. Maar ondertussen gaat de tijd verder en wordt in het gemeentehuis nagedacht over een alternatief voor Onderdak, dat technisch bijna afgeschreven is. Onduidelijk is of Onderdak wordt gesloopt of dat gekozen gaat worden voor een grondige renovatie. Het raadslid dat indertijd zorgde voor extra subsidie, A. Verseput, is nu wethouder sportzaken. In theorie is het denkbaar dat Verseput voor een renovatie zorgt. Mag hij dan komen praten over het stopzetten van de subsidie? ,,Ad is altijd welkom. Maar over de subsidie gaan we het dan natuurlijk niet hebben. Dat hebben we niet afgesproken.”

Lees het volledige artikel in WereldRegio.