Logo wereldregio.nl

Keurmerk voor De Wieken

Wethouder Houtekamer heeft het bronzen keurmerk uitgereikt aan zorgcentrum de Wieken in Zierikzee. Dit kwaliteitskeurmerk, uitgevoerd door Prospekt en onder meer een klantentevredenheidsonderzoek behelzend, is een belangrijke stimulans tot verbetering van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het initiatief komt van Achmea die het kwaliteitskeurmerk lanceerde samen met Stichting Perspekt, Stichting Cliënt & Kwaliteit en Stichting Landelijke Organisatie Cliëntenraden.