Logo wereldregio.nl

Bietentocht van zeilende vrachtschepen

Voor de negende keer wordt op de Zeeuwse wateren de traditionele Bietentocht gevaren door museale zeilende vrachtschepen. Wat velen zich anno 2007 niet altijd meer realiseren is dat deze voormalige vrachtschepen, naast de bekende visserijvloot, mede de welvaart van de Zeeuwse eilanden mogelijk hebben gemaakt. Decennia lang brachten zeilschepen de via zee aangevoerde waren en landbouwproducten van de eilanden naar het binnenland maar voorzagen de eilandbewoners ook van grondstoffen. Grondstoffen zoals bouwstenen, dakpannen, hout en kolen. Materialen zoals die op de eilanden veelal niet voorhanden waren. Veel van deze zeilschepen zijn niet aan de sloophamer ontsnapt maar gelukkig kent Nederland nog een grote groep enthousiaste schippers die het behoud en de restauratie van de resterende vrachtschepen ter hand heeft genomen. Veelal op particulier en ongesubsidieerd initiatief. De organisatie van de Bietentocht beoogt met deze tocht niet alleen een unieke wedstrijd te organiseren maar wil ook de aandacht vestigen op dit bijzonder cultureel varend erfgoed. Erfgoed waarvoor soms nauwelijks nog plaats is in onze historische havens, terwijl zij daar zo goed passen.

Op maandagmorgen 22 oktober rond 8.30 uur starten de schepen vanuit de haven van St. Annaland en zeilen naar Goes. Daar zullen de schepen na de middag aankomen en door het kanaal, afhankelijk van de windrichting, zeilen of jagen. Op dinsdag 23 oktober zetten de schepen vanuit Goes koers naar Zierikzee, alwaar zij afhankelijk van wind en stroom in de loop van de middag zullen aankomen. In de haven zal de sfeer van weleer opnieuw even voelbaar zijn. Bij café De Biet aan de Nieuwe Haven zullen eind van de middag de nieuwe bieten op traditionele wijze met een oude tractor worden aangevoerd. Een dag later, op woensdag 25 oktober, varen de schepen naar Bruinisse. Daar worden zij afhankelijk van de wind en het tij in de loop van de middag verwacht. Op de kade zullen door de keurmeester van de SuikerUnie de aangevoerde bieten in ontvangst worden genomen en gekeurd. Aansluitend zal de fel begeerde Bietenbel uitgereikt worden aan het schip dat de driedaagse wedstrijd als snelste, zonder gebruik te maken van de motor, heeft gevaren.