Logo wereldregio.nl

Driekleur op overnamepad

Driekleur Verzekeringsgroep uit Zierikzee en De Reus & Van Heemst uit Koudekerke maken bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over een volledige samenwerking in de assurantiebemiddeling. Deze samenwerking wordt ingegeven door de door beide kantoren gevoelde noodzaak tot verdere professionalisering van de bemiddelingsactiviteiten op assurantiegebied en de steeds zwaarder wordende eisen vanuit de markt en de overheid (wetgeving) op het gebied van deskundigheid en bedrijfsvoering, waarvoor voldoende schaalgrootte benodigd is. Driekleur Verzekeringsgroep is met vestigingen in Zierikzee, Middelburg en Terneuzen in geheel Zeeland actief, vooral op de zakelijke markt.