Logo wereldregio.nl

Directeur ziekenhuis verwacht geen animo voor thuis bevallen

Simons: ,,Gynaecoloog en kinderarts komen nooit terug naar Zierikzee.”Directeur H. Simons van het Oosterscheldeziekenhuis zegt ervan overtuigd te zijn, dat het overgrote deel van de aanstaande ouders op Schouwen-Duiveland liever in het ziekenhuis bevalt. Hiermee reageert hij op de in Wereldregio aangekondigde enquête over het thuis bevallen. De Zierikzeese verloskundigen Lous ten Rouwelaar en Sanne Meerdink willen thuis bevallen terug op het eiland.

De actie van het tweetal heeft veel los gemaakt. In 1998 verdween de mogelijkheid om thuis te bevallen. Het ziekenhuis in Zierikzee bood geen plaats meer voor verloskunde. En in de filosofie van zowel het ziekenhuis als de huisartsen is thuis bevallen dan niet langer verantwoord.

Simons heeft een gesprek gehad met de twee verloskundigen, die het thuis bevallen terug op de agenda willen. Simons: ,,Ze zijn ervan overtuigd, dat de animo op het eiland groot is. Ik betwijfel dat. Negen van de tien vrouwen op Schouwen-Duiveland bevalt nu in het ziekenhuis en geeft dus de voorkeur aan veiligheid. Dat ze een onderzoek willen starten kan ik natuurlijk niet tegen zijn.’’

Maar voor Simons staat staat het als een paal boven water, dat er nooit meer een gynaecoloog of kinderarts terugkomt naar Schouwen-Duiveland. En dat betekent, dat bij complicaties bij thuis bevallen er toch naar Goes gereden moet worden. In Bruinisse kunnen vrouwen wel thuis bevallen met instemming van het ziekenhuis in Dirksland. Simons benadrukt, dat de verloskundigen ook nadrukkelijk de gevaren van thuis bevallen moeten belichten. Een gelijk signaal hebben de huisartsen ook afgegeven naar aanleiding van de publicatie.

Sanne Meerdink van de verloskundigen praktijk Lena laat weten, dat ze veel respons krijgen op de aankondiging in de krant. Ook heeft een vertegenwoordiger van de huisartsen meteen de telefoon gegrepen. Die heeft zijn zorg nog eens onder woorden gebracht. Maar de reacties vanuit de samenleving gaan in de richting van thuis bevallen.

Het idee van de twee verloskundigen is, dat vrouwen in de dorpen in d toekomst in een verloskamer in het Zierikzeese ziekenhuis hun kind ter wereld kunnen brengen. Inwoners van Zierikzee kunnen dan thuis bevallen. Meerdink: ,,Maar natuurlijk kies je niet voor het thuis bevallen als er complicaties zijn. De meeste zwangerschappen verlopen probleemloos en dan kan het prima thuis. Dat gebeurt op veel plaatsen in het land. Daar komt geen arts bij te pas.’’

Simons wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek. Voor hem staat het zeker niet vast, dat wanneer Schouwen-Duiveland massaal gaat voor het thuis bevallen, dat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren. ,,Uit het feit, dat ik niets tegen een onderzoek kan hebben, mag geen verwachting gewekt worden,” laat hij desgevraagd weten. De verloskundigen gaan met hun enquête door tot eind dit jaar.