Logo wereldregio.nl

College bestrijdt Alert-visie op ambtenaren

Burgemeester en wethouders hebben vandaag korte metten gemaakt met de poging van Alert om de discussie over het aantal ambtenaren van de gemeente te heropenen. De politieke partij heeft vorige week een betoog gehouden, waarin zou zijn aangetoond, dat de gemeente wel degelijk veel te veel ambtenaren heeft rondlopen. Maar volgens burgemeester en wethouders beroept de partij zich op onvolledige informatie. In een speciale raadsbrief wordt de raad nu voorgehouden dat een hernieuwde discussie over de organisatie niet raadzaam is. B en w willen op deze manier voorkomen, dat de gemeenteraad op 27 september uitvoerig ingaat op de punten van Alert. In WereldRegio van aanstaande vrijdag krijgt Alert de kans om haar betoog alsnog toe te lichten. Nu al is duidelijk dat de partij niet voornemens is de discussie te sluiten.