Logo wereldregio.nl

zondagsopenstelling winkels onzeker

Het is onzeker of het kabinet een volledige zondagsopenstelling van de winkels op Schouwen-Duiveland accepteert.Burgemeester en wethouders hebben dat de gemeenteraad vandaag laten weten. De raad wilde dat b en w een onderzoek naar de haalbaarheid zouden starten. Maar de nieuwe regering met CDA en Christenunie wil de zondagsopenstelling aan banden leggen. Ook zit er een beperkende wet aan te komen. Zo is die openstelling alleen mogelijk indien het toerisme van groot belang is. Dat is het weliswaar op Schouwen-Duiveland, maar niet in alle dorpen. Op het eiland heerst overigens grote verdeeldheid over de winkelopenstelling.