Logo wereldregio.nl

Syntess wil snel bouwen

Syntess wil gaan bouwen in Zierikzee Het softwarebedrijf Syntess wil aan de Platteweg in Zierikzee een gebouw neerzetten van 12,5 meter hoog. Aan de Platteweg komt het industrieterrein Business Park. Het dagelijks gemeentebestuur heeft vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging ingestemd met een versnelde procedure. Het pand voldoet aan de bouwbepalingen van het bestemmingsplan met betrekking tot de breedte en met betrekking tot de situering en het bebouwingspercentage in het bouwblok. Het pand overschrijdt echter de maximale hoogte van 10 meter. Het gebouw heeft weliswaar een dakvoet van 10 meter, maar het is tevens voorzien van een atrium, waarvan de nokhoogte op het hoogste punt ca 12,5 meter bedraagt. Het voorontwerp bestemmingsplan kent een vrijstellingsbevoegdheid voor een hoogte van maximaal 13,5 meter, alleen als vanuit het gebruik en vanuit het architectonisch ontwerp de noodzaak van een grotere hoogte is aangetoond. Vervolgens is bepaald dat de grotere hoogte zowel gebruikt kan worden voor een kapvorm als voor een opbouw waarvan de oppervlakte maximaal 50 % van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt. De gemeente wil Syntess nu terwille zijn en een versnelde procedure starten. Syntess is momenteel nog gevestigd aan de Grachtweg. Syntess heeft ook een pand in Gorichem. Daar vinden de verkoop en de training plaats. In Zierikzee ontwikkelt Syntess haar producten.

Syntess wil gaan bouwen in Zierikzee Het softwarebedrijf Syntess wil aan de Platteweg in Zierikzee een gebouw neerzetten van 12,5 meter hoog. Aan de Platteweg komt het industrieterrein Business Park. Het dagelijks gemeentebestuur heeft vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging ingestemd met een versnelde procedure. Het pand voldoet aan de bouwbepalingen van het bestemmingsplan met betrekking tot de breedte en met betrekking tot de situering en het bebouwingspercentage in het bouwblok. Het pand overschrijdt echter de maximale hoogte van 10 meter. Het gebouw heeft weliswaar een dakvoet van 10 meter, maar het is tevens voorzien van een atrium, waarvan de nokhoogte op het hoogste punt ca 12,5 meter bedraagt. Het voorontwerp bestemmingsplan kent een vrijstellingsbevoegdheid voor een hoogte van maximaal 13,5 meter, alleen als vanuit het gebruik en vanuit het architectonisch ontwerp de noodzaak van een grotere hoogte is aangetoond. Vervolgens is bepaald dat de grotere hoogte zowel gebruikt kan worden voor een kapvorm als voor een opbouw waarvan de oppervlakte maximaal 50 % van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt. De gemeente wil Syntess nu terwille zijn en een versnelde procedure starten. Syntess is momenteel nog gevestigd aan de Grachtweg. Syntess heeft ook een pand in Gorichem. Daar vinden de verkoop en de training plaats. In Zierikzee ontwikkelt Syntess haar producten.