Logo wereldregio.nl

Crisisnoodopvang in De Meie definitief

  Actueel SD

De kogel is door de (asiel)kerk. In het leegstaande schoolgebouw aan de Grachtweg in Zierikzee, de Meie, komen van maandag 8 augustus tot uiterlijk 1 oktober 2022 vijfendertig asielzoekers voor zogenaamde crisisnoodopvang. 

Dit is donderdag besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Het besluit is tevens toegelicht in een brief aan omwonenden waarvan een deel maandagavond een bijeenkomst in de Burgerzaal bijwoonde over de (toen nog mogelijke) komst van de vijfendertig asielzoekers. Hierin toonden enkele bewoners hun bezorgdheid. Burgemeester Jack van der Hoek wenste aan de ‘voorkant’ geen oordeel of wat ook te willen vormen. “Zij zijn te gast en hebben zich te gedragen. Iedereen”, doelde hij op de hele bevolking op Schouwen-Duiveland, “wie zich niet gedraagt, krijgt te maken met handhaving.”
Het Rijk heeft via de veiligheidsregio’s alle gemeenten dringend opgeroepen om asielzoekers op te vangen. Dit om onder andere de situatie bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel op te lossen. Andere oplossingen zoals meerdere aanmeldcentra voor asielzoekers of ze te huisvesten op cruiseschepen komen (nog) niet van de grond. In Ter Apel zijn te weinig slaapplekken voor de mensen die daar en in andere opvangcentra verblijven.
Vanwege deze onhoudbare situatie heeft het Rijk alle veiligheidsregio’s verzocht 225 plekken te realiseren. Binnen Zeeland is er echter geen locatie beschikbaar waar tegelijkertijd 225 mensen tijdelijk opgevangen kunnen worden. Daarom wordt in de provincie gekeken naar een aantal kleinere locaties waarvan het Zierikzeese schoolgebouw aan de Grachtweg er eentje van is.