Logo wereldregio.nl

Gapend gat na sloop ‘windhooswoningen’ Calandweg

  Actueel SD

De vijf door de windhoos beschadigde woningen aan de Calandweg zijn gesloopt. Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland uit ’s-Heerenhoek heeft dat deze week gedaan.

Na de zomervakantie vindt het verwijderen van de fundering plaats. Zeeuwland wil zeker woningen terugbouwen op deze plek. Hiervoor is nu nog geen plan. Na de zomer gaat de woningcorporatie in overleg met de huurders die hun woning door de windhoos moesten verlaten in gesprek. Samen kijken ze hoe ze de nieuwbouw vorm gaan geven.