Logo wereldregio.nl

Petitie tegen locatie nieuw hoogspanningsstation: ‘buitengewoon ongelukkig’

  Actueel SD

Een aantal inwoners van Schouwen-Duiveland biedt het college en de gemeenteraad donderdag 21 oktober een petitie aan omdat ze bezorgd zijn over de locatiekeuze van een nieuw te realiseren hoogspanningsstation.

De voorgedragen locatie, in de bocht van de Weg naar de Val, vinden de ondertekenaars van de petitie, architecten, ontwerpers, natuurexperts en omwonenden, een ‘buitengewoon ongelukkige keuze’. Ze schrijven: ‘Deze locatie grenst pal aan Nationaal Park Oosterschelde, een kwetsbaar en beschermd Natura 2000-gebied. Het landschap is hier weids en geeft een prachtig zicht op het silhouet van Zierikzee. Door het bouwen van een hoogspanningsstation op deze locatie wordt dit beeld en de natuur achter de dijk voorgoed verstoord’.
De ondertekenaars maken zich naast de aanleg van het station op de beoogde plek zorgen om de ruimtelijke inpassing en de gevolgen van de aanleg van het station voor het klimaat. ‘We willen voorkomen dat een visueel en qua natuurwaarde gevoelige locatie wordt gekozen en tevens dat de CO2-impact wordt berekend en lokaal wordt gecompenseerd’. Hiernaast vragen ze om er zorg voor te dragen dat het hoogspanningsstation zorgvuldig wordt ingepast en aan het oog wordt onttrokken door een ecologisch waardevolle groenstructuur.