Logo wereldregio.nl

Lezing over toekomstbestendige zuidwestelijke delta

  Actueel SD

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert donderdag 21 oktober vanaf 15.00 uur een lezing met de titel: ‘Lessen van de St. Elisabethsvloed voor heden?- Delta21 komt met een concreet plan’. Het is een lezing over een toekomstbestendige zuidwestelijke delta.

Delta21 is een integraal plan, dat er primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Het is daarmee een alternatief voor het dijkverhogingsprogramma van de Deltacommissaris. Concreet: Tussen de kust van de Tweede Maasvlakte en die van het eiland Goeree-Overflakkee moet een waterkering komen in de vorm van een duinenrij, een gemaal en een afsluitbare kering. Samen moeten ze vervolgens zorgen voor een integrale aanpak van wateroverlast, energieopslag en natuurherstel.
Delta 21 moet bij een hoge rivierafvoer, maar ook bij een zware stormaanval het hele benedenstroomse gebied vanaf Hoek van Holland tot Gorinchem en tot Tholen beschermen, zelfs met een zeespiegelrijzing tot twee meter. Het plan combineert echter de veiligheid tegen overstromingen met de energietransitie en met het natuurherstel waaronder de vismigratie.