Logo wereldregio.nl
Foto:

Hersengekraak in plaats van bezwete lichamen

  Actueel SD

Een van de grote hallen van Laco sportcentrum fungeert voorlopig als een groot klaslokaal voor leerlingen van Pontes Pieter Zeeman.

Alle niveaus en alle klassen krijgen hier hun schooltoetsen. Ook de examens en herkansingen worden in de Zierikzeese accommodatie afgenomen. In totaal kunnen er honderdzestig leerlingen gelijktijdig plaatsnemen. Als toezichthouders zijn onder meer werknemers van Laco ingezet. In het hele land zitten scholen vanwege corona op alternatieve locaties om hun leerlingen onderwijs te kunnen blijven aanbieden.