Logo wereldregio.nl

Onderzoek naar zondagopenstelling kermissen

  Actueel SD

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland wil weten wat inwoners en andere belanghebbenden vinden van het idee om de kermissen in Renesse en Zierikzee ook op zondag vanaf 13.00 uur te openen.


De kermissen in deze plaatsen zijn altijd dicht op zondag, terwijl de omliggende winkels en horeca wel open zijn. Daarom onderzoekt onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research de zondagopenstelling in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland.
Op 2 en 3 maart ontvangen tweeduizend inwoners van Renesse en Zierikzee een brief met een inlogcode voor een korte online vragenlijst. Met de unieke inlogcode kan per huishouden één persoon meedoen aan het onderzoek. Uiteraard worden alle antwoorden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met vrijdag 26 maart. De resultaten worden in het voorjaar besproken in de gemeenteraad.
Burgemeester Jack van der Hoek nodigt iedereen die deze brief ontvangt van harte uit om aan het onderzoek deel te nemen: ,,Het is belangrijk omwonenden en belanghebbenden rond de kermissen te horen. We hopen op deze manier een duidelijk beeld te krijgen van wat men van een zondagopenstelling van de kermis vindt.”