Logo wereldregio.nl
Foto:

Bronsttijd voor damherten Kop van Schouwen

  Actueel SD

In de herfst gieren bij de damhertmannetjes de hormonen door het lichaam. Ze graven grote kuilen en er vinden indrukwekkende (schijn)gevechten plaats. In deze bronstperiode neemt de voorzichtigheid en schuwheid bij de damherten af en is de kans groot dit spektakel te kunnen horen, zien en ruiken. In de hele Kop van Schouwen (Boswachterij Westerschouwen, Het Zeepe, De Meeuwenduinen en de Verklikkerduinen leven meer dan 700 damherten. Gedurende het hele jaar kunt u kleine of grotere groepjes tegenkomen, soms alleen een hinde met één of twee kalfjes, soms een groot groepje rustende mannen. Maar in de herfst komt alles bij elkaar: er moet gepaard worden. Deze paartijd is een bijzonder fenomeen om mee te maken, te bewonderen en te fotograferen. De mannetjes voeren hevige gevechten in de strijd om de vrouwtjes, waarbij het er niet zachtzinnig aan toegaat. Toch vallen er bijna nooit slachtoffers, de gevechten dienen vooral om te imponeren en niet om te doden. Het geburl van de herten – ligt tussen luid boeren en knorren in – is tot ver te horen. En de vrouwtjes maken een soort miauwend geluid.


De damherten die hier leven zijn over het algemeen niet schuw. Ze kunnen goed zien en zijn gewend aan wandelaars. Tijdens de bronst laten de damherten zich tijdens hun strijd nog makkelijker benaderen. Boswachter Alex kent het gebied op zijn duimpje en weet precies waar de damherten zich ophouden, waar de gevechten plaatsvinden, hoe we ze het beste kunnen benaderen in verband met de wind. Langzaam lopen we naar de arena en hebben dan alle tijd om de gevechten te zien. Wel moeten we enige afstand van de dieren houden, we willen ze niet verstoren. Een verrekijker en een fototoestel waarmee je kunt inzoomen valt aan te raden. Maar ook zonder toestellen is het prachtig om mee te maken: het geluid van de herten, de geur van het besproeien van de bronstkuilen, het schouwspel van de vele damherten in een waanzinnig mooi gebied én de kennis over de dieren en het gebied waarin ze leven die Alex graag met de bezoekers deelt.


Wie mee wil met deze uniek excursie door de Meeuwenduinen waarbij we op zoek gaan naar de damherten, kan zich aanmelden via de site van Staatsbosbeheer. Daar vindt u ook meer informatie, de data met tijden en de plaats van verzamelen.