Logo wereldregio.nl
Foto:

Wmo-vervoer onder voorwaarden weer opgestart per 1 juni

  Actueel SD

Nu de samenleving geleidelijk weer op gang komt, neemt de vraag naar Wmo-vervoer sterk toe.

Daarom is het vanaf 1 juni voor Zeeuwse pashouders weer mogelijk om - onder voorwaarden - gebruik te maken van Wmo-vervoer. In verband met de coronacrisis kon men vanaf 25 maart alleen gebruik maken van Wmo-vervoer voor strikt noodzakelijke ritten: bezoeken aan huisarts, ziekenhuis of supermarkt.
Uiteraard worden er in het Wmo-vervoer de nodige beschermende maatregelen getroffen, te meer ook omdat de afstand van anderhalve meter in een voertuig onmogelijk te realiseren is. Zo moeten chauffeur en passagier beiden een mondkapje dragen. Voor de passagier geldt dat deze zelf voor een niet-medisch mondkapje moet zorgen. Omdat er per personenvoertuig slechts één klant kan worden vervoerd (per bus twee klanten) en er geen extra capaciteit aan voertuigen en chauffeurs beschikbaar is, gelden er bepaalde voorwaarden. Zo is de vooraanmeldtijd voor het bestellen van een rit bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVZ) aangepast van een uur naar minimaal 24 uur en krijgen (medisch) noodzakelijk ritten voorrang.