Logo wereldregio.nl
Foto: joop van houdt

Napoleonschuur wordt nu echt gesloopt

  Actueel SD

Het college van burgemeester en wethouders is tot de conclusie gekomen dat de door de initiatiefgroep, ontstaan vanuit de Dorpsraad, ingediende plannen voor de Napoleonschuur in Scharendijke niet voldoen aan de door haar meegegeven uitgangspunten en randvoorwaarden.En daarom is besloten de Napoleonschuur te slopen.

Op 9 januari 2019 heeft het College van B&W een sloopvergunning verleend. De dorpsraad Scharendijke heeft vervolgens aan het college van B&W het verzoek gedaan om de gelegenheid te krijgen te onderzoeken of de schuur alsnog behouden kon worden. B&W hebben  de dorpsraad per brief op 2 juli laten weten hen een laatste poging te bieden met een plan te komen om de schuur te restaureren en te behouden. Als randvoorwaarden zijn meegegeven dat zij op 1 december een plan aanbieden waarin concreet inzicht wordt gegeven in de bouwtechnische en financiële uitvoerbaarheid van de restauratie van de schuur. Alsmede inzicht in de toekomstige exploitatie. Het door de initiatiefgroep aangeboden plan geeft geen inzicht in de vooraf gestelde uitgangspunten. Het college ziet zich daarom genoodzaakt haar voorgenomen besluit uit te voeren.

De initiatiefgroep is  persoonlijk op de hoogte gesteld van dit besluit door verantwoord3lijk wethouder Jacqueline van Burg (LSD).