Logo wereldregio.nl
Modern metal office laptop or silver business notebook with blank screen isolated on white background with reflection effect
Modern metal office laptop or silver business notebook with blank screen isolated on white background with reflection effect

Provincie: ja laptops, nee strandvignet

  Actueel SD

De provincie geeft de gemeente toestemming om voor €46.000 aan laptops aan te schaffen voor raadsleden en ondersteuners. Maar het strandvignet voor de burgers krijgt geen akkoord vanuit het provinciehuis. Dat staat in een brief van de provincie, die op dit moment de financiële positie van de gemeente nauwlettend in de gaten houdt. De gemeente staat er niet best voor, vandaar dat de provincie het toezicht verscherpt heeft. Alle uitgaven die niet voorzien waren, moeten langs het provinciebestuur. Dat geldt nu voor de laptops en de proef met het strandvignet. Dat laatste kost €30.000. Overigens kan dat nog een lastige worden, want de collegepartijen (de meerderheid in de raad) wil dat vignet koste wat kost wel handhaven. Burgemeester en wethouders niet.