Logo wereldregio.nl

Bouw nieuwe Pieter Zeeman start later

  Actueel SD

Onlangs is de gemeente voor de tweede keer gestart met de aanbesteding van de bouw van de Pieter Zeeman en De Meie. Het betreft een gesplitste aanbesteding van bouwkundige en installatie werkzaamheden.

Tijdens de aanbestedingsprocedure is geconstateerd dat de deelnemende partijen meer tijd nodig hebben om een zorgvuldige aanbieding te kunnen doen voor de nieuwbouw van de scholen. Op basis van een voorselectie heeft de gemeente diverse bouwers en installateurs geselecteerd die mogen meedingen naar de opdracht tot nieuwbouw. De mogelijkheid tot inschrijving sluit voor de geselecteerde aannemers nu 9 maart, waarna bij een geslaagde aanbesteding vrij snel daarna opdrachten kunnen worden verleend. Het betreft een gesplitste aanbesteding van bouwkundige- en installatiewerkzaamheden,

Het bieden van deze extra tijd betekent dat de bouw van de nieuwe scholen iets later start, begin juli 2020. Dit heeft als voordeel dat leerlingen in de examen- en tentamenperiode minder overlast ondervinden van alle werkzaamheden. De school wordt in het najaar van 2021 opgeleverd. De buitenruimte is begin voorjaar 2022 helemaal gereed.