Logo wereldregio.nl

College door eigen partijen teruggefloten

  Actueel SD

De collegepartijen CDA, Groen Links, LSD en SGP fluiten hun eigen college terug met het voorstel over het strandvignet. Het college wil van die proef af. Die kost te veel en past niet in het beleid, zo luidde het vorige week. Maar het zijn juist de eigen partijen die nu ingrijpen en willen dat het strandvignet er blijft voor de eigen inwoners. CDA-raadslid Johan Pannekoek kondigde dat maandagavond aan tijdens een commissievergadering. Verantwoordelijk wethouder Ankie Smit (GroenLinks, foto) ging er inhoudelijk nauwelijks op in. Pannekoek greep ook de gelegenheid aan om namens zijn partij te pleiten voor een nieuw vignet; namelijk voor alle inwoners van het eiland. Zodat zij met dat vignet in Zierikzee kunnen parkeren zonder naar de parkeermeter te moeten. LSD opperde dat idee vorige week ook al. Met name Groen Links, PvdA en SP verbaasden zich over dit voorstel, dat na de vergadering door een aantal als 'populisme' werd afgedaan. Zo'n vignet zou de parkeerproblemen in de stad alleen maar verder vergroten.