Logo wereldregio.nl
Foto: Marieke Mandemaker

Jubilerende Zonnebloem nog steeds springlevend

  Actueel SD

De eilandelijke afdeling van de Zonnebloem bestaat vijftig jaar. Vrijwel dagelijks zijn enkele tientallen vrijwilligers in de weer voor mensen, die wel wat support kunnen gebruiken. En dat wordt steeds belangrijker. Want ook het eiland vergrijst en de overheid trekt zich steeds verder terug. Maar de Zonnebloem is vitaal als ooit, zo valt op te maken uit het betoog van de bestuursleden Adriaan van den Berge uit Haamstede en Riet van der Weijde uit Dreischor. De Zonnebloem – veel mensen kennen de organisatie van de bootreisjes – is ooit voortgekomen uit een radioprogramma voor zieken en minder validen in 1945. Daaruit ontstond in 1949 de nationale stichting de Zonnebloem die in 1964 een donateursclub werd. Lokale afdelingen kennen geen donateurs en moeten het dus van schenkingen en eigen bijdragen van de deelnemers hebben.

Overigens overweegt de organisatie wel in gesprek te komen met de gemeente, die verantwoordelijk voor de WMO is; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het is de overtuiging van de organisatie dat er van haar werk een preventieve werking uitgaan waar het de vraag naar dure, betaalde zorg betreft. Dat moet de twee bestuurders de gemeente toch wat waard zijn. Maar de Zonnebloem valt of staat met vrijwilligers. ,,We hebben er veertig, maar we zijn niet in alle dorpen vertegenwoordigd," legt Riet van der Weijde uit. En dat is jammer, want woe niet weet wat de Zonnebloem doet, kan er ook geen gebruik van maken. Eenzaamheid is ook zoiets dat aandacht. Mensen blijven weliswaar langer zelfstandig wonen, maar daarmee sluipt met de jaren ook de eenzaamheid binnen. ,,We spreken bij onze activiteiten mensen, die al maanden niemand hebben gezien.'' De Zonnebloem organiseert veel activiteiten. Uitstapjes, winkelen, bezoekjes aan servicepunten, luisteren , wandelen, begeleiden, huisactiviteiten, theetuin, tal van vieringen en uitstapjes met het Zonnebusje, die de afdeling voor haar activiteiten kan regelen. Alleen al in 2019 hebben zo'n duizend mensen deelgenomen aan activiteiten van de eilandelijk afdeling. Wie wel ambassadeur of vrijwilliger wil worden kan bellen met Riet van der Weijde, 401735 of 06-12894756 of mailen zonneboemsd@zeelandnet.nl

Riet van der Weijde en Adriaan van den Berge (Marieke Mandemaker)