Logo wereldregio.nl

Geestdrift - Samen scholen

  Actueel SD

Op 16 januari mocht ik een ouderavond bijwonen in 'De Zeeuwse Stromen' over een mogelijke toekomstige regioschool in de Westhoek van Schouwen. Ruim 20 jaar heb ik godsdienstonderwijs gegeven op de openbare basisschool in Renesse. Als dorpsdominee en als bevoegd leerkracht GVO. Ik zit nog in het adressenbestand van de nieuwsbrief, die mij betrokken houdt bij het wel en wee van de school. Bovendien ben ik als dorpsgeestelijke van harte betrokken bij de ouders in het dorp, een soort pastorale standby. Op de ouderavond wordt enthousiast door de leidinggevenden verteld over de meerwaarde van een regioschool. Voorzieningen van sport,cultuur,gezondheid, kinderopvang kunnen geïntegreerd worden in één grote school, die 52 weken per jaar open is. De kwaliteit van het onderwijsaanbod wordt beter voor de kinderen en dat is het doel. Hoewel het natuurlijk niet de bedoeling is dat ieder dorp ontmanteld wordt van de basisvoorzieningen en een kleine school ook voordelen heeft. Binnenkort moet beleidsmatig voorgesorteerd worden op het traject van een regioschool als mogelijk alternatief voor de huidige krimpende dorpsscholen. Dan kan het nog wel 5 jaar duren voor een centrale regioschool werkelijkheid wordt voor een nieuwe generatie kinderen met ouders. Maar de leiding wil de ouders in een vroeg stadium mee laten denken. En die handreiking wordt opgepakt, zelfs digitaal. Op een gegeven moment stemmen bijna alle 70 ouders, in een opiniepeiling, voor een integratie van openbaar en christelijk onderwijs. Mogelijk verrassend voor de directeuren, de Keizer van openbare Obase en Pronk van Christelijke Radar. Zij willen wel in hetzelfde gebouw samen scholen, maar nog niet de identiteit hervormen. Misschien uit vrees voor de achterban. Toch wil ik hen stimuleren het signaal van deze ouders serieus te nemen. Het lijkt mij waardevol, dat het vak Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) aan alle kinderen aangeboden wordt. Met wederzijds respect voor de verschillende achtergronden. En dat belangrijke waarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, respect al jong geoefend worden door de kinderen op school. Welke meerwaarde kan een Christelijke school dan nog afdwingen in onze tijd? Ik ga ervan uit dat de betreffende ouders en de geloofsgemeenschap de verantwoordelijkheid willen dragen voor de geloofsvorming van de kinderen. En de school voor het vak GVO en humane waarden in het onderwijs. Zitten we dan niet heel dicht bij elkaar? Kan de Keizer ook Pronken met een nieuwe schoolidentiteit? Welkom op een retraitedag van Kloosterwelle, voor nadere bezinning op het samen scholen.