Logo wereldregio.nl

Restauratie Blauwe Bolwerk

  Actueel SD

Het Blauwe Bolwerk in Zierikzee wordt opgeknapt. Deze en volgende week vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats zo worden er bouwhekken geplaatst en rijplaten aangebracht en de steigers en kraan opgebouwd. In week 5 start de aannemer, Leenhouts uit Oostburg, met een proef voor de verwijderingen van de stenen bekleding. Het is de bedoeling dat het werk voor de zomer afgerond is. Het hart van het Bolwerk bestaat uit een brede gemetselde muur van zo'n zeven meter hoog en een lengte van zestig meter. De buitenwand wordt gevormd door blauw hardsteen. Door wind en water is een aantal stenen losgeraakt en zijn verdwenen of kapot. De bekleding wordt er straks in z'n geheel afgehaald, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. De bedoeling is dat zo veel mogelijk originele stenen worden teruggeplaatst. De missende en te zwaar beschadigde exemplaren worden vervangen door replica's uit de originele steengroeve in Wallonië. De fundatie van de muur is waarschijnlijk nog prima in orde, hebben eerdere metingen aangetoond. Met zekerheid kan dit vastgesteld worden als de volledige bekleding verwijderd is. De kosten voor de restauratie worden deels betaald door de gemeente, €200.000,-. De provincie Zeeland subsidieert € 400.000,- en Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland draagt 10.000,- bij.