Logo wereldregio.nl
Foto: deposit

Grote belangstelling schelpdierenconferentie

  Actueel SD

De zesde  schelpdierconferentie op Neeltje Jans trekt deze week meer deelnemers dan ooit. Circa 200 mensen hebben zich ingeschreven, er zijn 25 lezingen met sprekers uit 10 landen in Europa, 20 stands van bedrijven. Donderdag wordt de duurzaamheid prijs 2018/2019 uitgereikt door gedeputeerde JoAnnes de Bat. Het thema van de conferentie is kansen en innovaties. Op kansen wordt ingegaan door schelpdiervoorman Wouter van Zandbrink: hoe draagt schelpdierkweek bij aan circulaire economie? Schelpdierkweek is daartoe bij uitstek geschikt, want ze halen hun voedsel uit de natuurlijke omgeving en zorgen daarbij dat het ecosysteem gezond blijft, ze slaan stikstof en koolstof op en ze bevorderen de biodiversiteit. Bovendien, het is gezond voedsel: vol goede vetzuren en eiwitten. Zo vormen schelpdieren een duurzame bron voor een groeiende wereldbevolking en kunnen ze bijdragen aan oplossingen voor de knelpunten op land.

Innovaties zijn er bij de verschuiving van bodem naar off-bottom kweek van oesters; de ervaringen uit Frankrijk worden belicht door Jean Prou, ervaren onderzoeker uit het Marennes-Oléron gebied. Innovatief is ook het gebruik van satelliet gegevens om de groei van mosselen op percelen te voorspellen, gepresenteerd door Tony van der Hiele, HZ. Hoe de grote massa zeesterren in het Limfjord met nieuwe technieken wordt bestreden en benut wordt gepresenteerd door Camille Saurel van het Deense schelpdiercentrum. Over de ups en downs van kweek op zee wordt in ingegaan door Antonio Cunha uit Portugal en John Holmyard uit de UK. Kweek op zee is innovatief en vereist heel veel doorzettingsvermogen en vindingrijkheid. Hoe dat in de praktijk tot nu toe heeft gewerkt wordt door hen verteld. Dit geldt ook voor de kweek van zeewier in combinatie met schelpdieren, ook hier is een innovatieve aanpak nodig. Bert Groenendaal gaat hier op in. Prof Klaas Timmermans van NIOZ en HZ sluit de middag af met een keynote over de voedseltransitie die zich op de Noordzee voltrekt, en de kansen voor de schelpdierkweek.   

Het volledige programma en het overzicht van de deelnemers aan de beurs vindt u op de website.   www.schelpdierconferentie.com