Logo wereldregio.nl
Foto: KNRM

Aantal KNRM-reddingen Neeltje Jans stabiel

  Actueel SD

In 2019 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) vanuit Neeltje Jans 2.458 keer uitgevaren en werden 4.258 mensen gered of geholpen. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar passend in het gemiddelde van de laatste jaren. Opvallend is de stijging van het aantal acties ten behoeve van de binnenvaart en koopvaardij.

Bij de binnenvaart ligt de nadruk op hulpverleningen bij brand aan boord, stranding en zinken. Bij de koopvaardij gaat het vaak om medische evacuaties vanwege zieke zeelieden aan boord. Dat gebeurt in samenwerking met de artsen van de KNRM Radio Medische Dienst (RMD). De artsen van deze unieke dienst zijn 24 uur per dag oproepbaar bij spoedgevallen aan boord van een zeeschip of jacht, waar ook ter wereld. Zij hebben een normale artsenpraktijk en doen daarnaast het werk voor de RMD. De Radio Medische Dienst van de KNRM gaf dit jaar 715 keer medische hulp op afstand aan zeelieden. Bij 66 van deze medische incidenten was een evacuatie van het slachtoffer of de patiënt met een reddingboot noodzakelijk. In 40 gevallen werd door de Kustwacht een helikopter ingezet.

Alle reddingsacties en hulpverleningen worden gecoördineerd door het Kustwachtcentrum in Den Helder. De Kustwacht telde vorig jaar 1.615 incidenten op het water. Voor deze incidenten werden 2147 KNRM-eenheden ingezet. Daarnaast heeft de Kustwacht ook andere varende en vliegende diensten ter beschikking. Voor hulpverleningen en reddingen op het strand werd de KNRM vorig jaar meer ingezet dan andere jaren. Dit zijn voornamelijk zoekacties naar vermiste personen (95 keer) en assistenties bij gewondenvervoer voor ambulancepersoneel (104 keer). De KNRM zet hiervoor grote hulpverleningsvoertuigen in. Deze inzet wordt gecoördineerd door de meldkamers van de Veiligheidsregio's.

Bij ongeveer de helft (54%) van alle 79 acties door station Neeltje Jans waren jachten betrokken. Zeil- en motorboten met motorproblemen werden bij 19 hulpacties gemeld, 15 jachten hadden andere problemen, zoals water in de boot, bemanning niet bij machte verder te varen, of stuurloos zijn. Bij 10 hulpacties bleken jachten aan de grond te zitten. Naast aandacht voor de technische conditie van de boot is een goede reisvoorbereiding van groot belang. Watersporters moeten zich goed realiseren dat stromingen langs de kust en rondom de Oosterscheldekering sterk zijn en de dimensie van het vaargebied voortdurend kan veranderen. Zoekacties bij vermiste personen werden 15 maal uitgevoerd, 20% van alle acties. Medische evacuaties werden 6 maal uitgevoerd (8%).