Logo wereldregio.nl

Evenementenstichting zoekt aansluiting bij 75 jaar bevrijding

  Actueel SD

De Stichting Evenementen Zierikzee zal dit jaar geen historisch tafereel inrichten in de Zierikzeese binnenstad.

De reden is het feit dat er in deze periode vooral veel aandacht voor 75 jaar bevrijding zal zijn. Daarin past een tafereel van vele eeuwen geleden niet. Onderzocht wordt op welke manier de stichting nu kan bijdragen aan de herdenking. Volgend jaar keert het historisch spel (voortkomend uit 800 jaar Zierikzee) weer terug.