Logo wereldregio.nl

Oud-Zeeuwland directeur Van Doorne overleden

  Actueel SD

Philip van Doorne, oud-directeur van woningbouwvereniging Zeeuwland, is op 75-jarige leeftijd in Kaapstad overleden.

Van Doorne gaf lange tijd leiding aan de woningbouwvereniging en was in die functie verantwoordelijk voor veel bouwprojecten. Hij werd opgevolgd door Antoine de Ceuster, die na de fusie met Woonburg ook weer opgevolgd is door Marco van der Wel. Van Van Doorne wordt in besloten kring, in Zuid-Afrika, afscheid genomen. De familie bereidt nog wel en afscheidsbijeenkomst op Schouwen-Duiveland voor.