Logo wereldregio.nl

Aparte inzameling matrassen

  Actueel SD

Vanaf dit jaar worden matrassen van burgers apart ingezameld op de Zeeuwse milieustraten. De apart ingezamelde matrassen worden gesorteerd en ontleed bij Matras Recycling Europe in Utrecht. De vrijkomende materialen (schuim, latex, matrasomtrekken en veren) kunnen voor 95% worden hergebruikt en op een nuttige wijze worden toegepast. Afval wordt daarmee grondstof.