Logo wereldregio.nl

Professors op pad langs de Oosterschelde

  Actueel SD

Voor het televisieprogramma "Professors op pad" bezocht boswachter Marijke Lieman van Staatsbosbeheer, Zeeland Noord in oktober met de 2 hoofdrolspelers uit deze serie prof. mr. Pieter van Vollenhoven en prof. dr. Joop Schaminee een aantal natuurgebieden aan de randen van de Oosterschelde. Het bijzondere onderwaterleven in de Oosterschelde maakte grote indruk op hen. In de langs de dijk bij Ouwerkerk gelegen getijdenpoelen, die bij laag water droogvallen, konden zij dit onderwaterleven uitgebreid bekijken en filmen. Wieren, garnalen, krabben en krukels, prachtige zeeanemonen en jonge visjes blijven bij eb in de poelen achter. In de tijd van de opnames was de vogeltrek in volle gang. De Schelphoek aan de Schouwse zuidkust en het daarbij gelegen Plan Tureluur zijn dan een toplocatie om kluten, lepelaars, ganzen en veel andere vogels op hun trek naar het zuiden te spotten.

Over het water van de Oosterschelde turen en speuren naar een Bruinvis of Zeehond mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Terwijl de trekvogels druk doende waren om zoveel mogelijk voedsel binnen te krijgen, vond in de Meeuwenduinen op de Kop van Schouwen een ander spektakel plaats. Vol bravoure vochten de Damherten er om de gunsten van de Hindes met op de achtergrond een met verbazing toekijkende kudde Shetlandpony's. De imposante, stuivende duinvalleien vormden het decor van een indrukwekkend schouwspel. Uitzending: vrijdag 3 januari 2020, 19.40 uur NPO2